พวกเราชาวโครด้า มีความรู้สึกยินดีที่อยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูล และทำความรู้จักกับทุกคนอย่างใกล้ชิดให้มากขึ้น จึงได้จัดตั้งกลุ่ม Croda Crop Care ทาง LINE app! โดยเราจะนำข่าวสาร, ข้อมูลความรู้จาก 3 ธุรกิจของเรา ได้แก่ Crop Protection, Incotec และ Plant Impact มาให้ทุกคนที่นี่ครับ
We are very excited to share this news with you. With LINE, we want to bring our knowledge, expertise, and resources from Crop Protection, Incotec and Plant Impact closer to you.